Kirjoituksessa tarkastellaan viestinnän tutkimuksessa esitettyä mallia erityisistä viestinnällisistä oikeuksista, jotka antavat uuden näkökulman digitaalisen myllerryksen mukanaan tuomiin haasteisiin niin yhteiskunnan kuin yksilöiden tasolla. Alussa esitetään tiivistetysti sananvapausajattelun ja sananvapauden sääntelyn kehityksen linjat, jonka jälkeen luodaan katsaus oikeustieteen ja muiden yhteiskuntatieteiden sananvapautta käsittelevään ajankohtaiseen keskusteluun. Kirjoituksen perustava kysymys on, kuinka oikeudellisesta katsannosta sananvapausajattelu vastaa yhteiskuntateoreettisen ajattelun muutoksia, turvaa nimenomaisesti yksilön oikeuksia viestintään ja kuinka viestinnälliset oikeudet voisivat toimia uudenlaisena avauksena sananvapausopissa.