Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen (SOTE-uudistus) on yleisen näkemyksen mukaan ollut vireillä jo toistakymmentä vuotta. Riippumatta siitä toteutuuko maakuntahallinto tai täsmällisemmin Suomen perustuslain (731/1999, PL) 121.4 §:n tarkoittama kuntia suuremman alueen itsehallinto, ovat samaisen säännöksen 1 momentin tarkoittamat kunnat merkittävien muutosten pyörteissä. [---]