Suomessa sijaissynnytysjärjestelyä ei voi tällä hetkellä toteuttaa. Hedelmöityshoitolaki (1237/2006) näet kieltää hedelmöityshoitojen antamisen, jos on syytä olettaa, että lapsi aiotaan antaa ottolapseksi (8 §, 6 kohta). Viranomaiset eivät kuitenkaan voi säännellä sitä, mihin toimenpiteisiin suomalaiset ryhtyvät ulkomailla, ja näin on syntynyt reproduktioturismi-ilmiö. [---] Tässä artikkelissa tarkastellaan kansainvälisen yksityisoikeuden näkökulmasta kysymystä sijaissynnytyksellä syntyneen lapsen oikeudellisesta vanhemmuudesta kansallisen, kansainväliseen yksityisoikeuteen lukeutuvien säännösten ja kansallisen oikeuskäytännön valossa.