Kirjoituksessa tarkastellaan rikosasioihin perinteisesti liitetyn laajan julkisuuden perusteita ja nimenomaisesti sitä jännitettä, minkä korostunut yksityisyyden ja henkilötietojen suoja on aiheuttanut rikosasioita koskevaan laajaan julkisuusnäkemykseen. Tutkimuskysymystä taustoitetaan hyödyntämällä anglo-amerikkalaisessa rikosoikeusteoreettisessa kirjallisuudessa omaksuttua näkemystä rikoksesta julkisena vääryytenä. Rikosasioita koskevan laajan julkisuuskäsityksen perusteita havainnollistetaan arvioimalla oikeudenkäynnin julkisuutta sekä esitutkinnasta tiedottamista samoin kuin asianmukaisen rikosuutisoinnin perusteita koskevaa käytäntöä. Kirjoituksessa keskitytään rikosasioiden julkisuuden perusteiden ja viranomaistoiminnan sekä perinteisten tiedotusvälineiden toiminnan arviointiin.