Artikkelissa arvioidaan hallintarekisterikieltoa ja Suomessa omaksuttua niin kutsuttua suoran omistuksen järjestelmää myös suhteessa EU:n arvopaperikeskusasetuksen erityisvaatimuksiin.