Lasten erityisasemaa ei huomioida eron jälkeisissä vainotilanteissa. Lapsista tulee usein tilanteessa näkymättömiä sivullisia, joita ei tunnisteta teon uhreiksi sen enempää oikeudellisissa kuin sosiaalisissa tai terveydenhuollon auttamisprosesseissa. Vanhempaan kohdistuvalla vainolla on tutkimusten mukaan kuitenkin selkeä vaikutus lapseen.