Tieteidenvälinen tutkimus ja sen tarve ovat nykyisin varsin paljon esillä. Tieteidenvälisyys sekä tutkimuksen innovatiivisuus ja vaikuttavuus esiintyvät monessa yhteydessä ja koskettavat myös oikeustiedettä. [---] Tässä kirjoituksessa tarkastellaan tieteidenvälisen tutkimuksen asemoitumista yhteiskunnassa. Systeemiteorian kautta voi hahmottaa yhteiskunnan osasysteemejä sekä niiden välisiä yhteyksiä. Sen avulla pyritään tässä valottamaan yhtäältä sitä, miksi tieteidenvälisen tutkimuksen asemointiin liittyy eräitä haasteita ja toisaalta sitä, mitä etuja monialaisella näkökulmalla voi kuitenkin olla.