Julkisuusperiaate on ollut viime aikoina runsaan keskustelun kohteena. Viranomaisten toiminnan julkisuus on keskeinen oikeusvaltioperiaate, mutta sen varmistaminen edellyttää jatkuvaa tulkintaa. Tärkeä syy julkisuuden epävarmaan toteutumiseen löytyy voimistuneesta tietosuojalainsäädännöstä, mutta se ei ole ainoa selittävä tekijä. Julkisuutta koskevan sääntelyn soveltamiseen liittyvät ongelmat ovat moninaisia. Tässä kirjoituksessa analysoidaan korkeimman oikeuden vuosikirjapäätöstä KHO 2020:48, joka koski kysymystä siitä, kuuluiko eräs yksityishenkilön ministerille lähettämä niin sanottu kansalaiskirje julkisuuslain soveltamisalan piiriin vai ei