Huhtikuussa 2019 oikeusministeriö asetti työryhmän valmistelemaan rikoslain 20 luvun kokonaisuudistusta. Työryhmän tavoitteena on valmistella säännökset, joilla vahvistetaan suostumuksen asemaa raiskauksen tunnusmerkistössä. Kokonaisuudistuksen kannalta on mielenkiintoista siirtää katse Ruotsiin, jossa uusi, vapaaehtoisuuden puuttumiseen perustuva raiskauksen tunnusmerkistö astui voimaan 1.7.2018. Käyn tässä artikkelissa läpi Ruotsissa uuden tunnusmerkistön keskeiset lainsäädännölliset valinnat ja tarkastelen niiden hyödynnettävyyttä Suomessa. [---]