Tässä artikkelissa nostetaan esiin EU-tuomioistuimen oikeuskäytännön tutkimisen mahdollistavia uusia väyliä ja saatavilla olevia tiedonlähteitä. Kirjoitus tarkastelee yhtäältä EU-tuomioistuimen avoimuuskulttuuria ja -käytäntöjä hiljattain muuttanutta oikeuskäytäntöä, joka mahdollistaa tietyin reunaehdoin pääsyn tuomioiden ja julkisasiamiehen ratkaisuehdotusten lisäksi tuomioistuimelle jätettyihin osapuolten ja väliintulijoiden oikeudenkäyntikirjelmiin. Toisaalta artikkelin tarkoituksena on tarkastella tämän uuden tutkimusaineiston merkitystä EU-oikeuden metodologisten lähtökohtien valossa ja arvioida niitä uusia kysymyksenasetteluja, joita aineisto tarjoaa EU-oikeudelliselle tutkimukselle. [---]