Tässä kirjoituksessa käsitellään oikeuden resilienssiä eli oikeusjärjestelmän ja oikeudellisten instituutioiden kykyä selviytyä kriiseistä ja mukautua niiden aiheuttamiin ongelmiin. Oikeuden resilienssin tarkastelussa keskitytään erityisesti koronakriisin aiheuttaman poikkeustilan näkökulmasta. Tarkastelunäkökulma on valtiosääntöoikeudellinen ja kirjoituksessa käsitelläänkin kriisiolosuhteiden oikeudellisia reunaehtoja perustuslain näkökulmasta.