Työtaistelut ovat yhteiskunnallisesti merkittävä ilmiö. Ne ovat olennainen osa työmarkkinoiden toimintamekanismia. Työtaisteluoikeuden sallittua käyttöalaa oikeusjärjestyksen sisällä määrittää työtaisteluoikeus ja sitä koskeva oikeudellinen kokonaisuus. Työtaisteluoikeuteen kuuluvat työtaistelutoimenpiteet on Suomessa määritelty kollektiivisiksi painostustoimenpiteiksi, joilla on tietty tehokkuus ja liityntä työsuhteisiin. Tämä on esittely Johannes Lammisen väitöskirjasta "Työtaisteluoikeuden sisältö, rajat ja suoja", joka lähtee tarkastelemaan työtaisteluoikeutta sen sisällön, rajojen ja suojan näkökulmasta lainopillisesti. Tavoitteena on myös kehittää oikeudenalaa koskevaa sääntelyä ja soveltamiskäytäntöä.