Suomessa rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän kehittämistä on ohjannut tavoite pitää rikollisuudesta ja rikosoikeuskontrollista aiheutuvat haitat maltillisina, ja tämän tavoitteen toteuttamiseksi on otettu käytöön yhdyskuntaseuraamuksia. Valvontarangaistus täytäntöönpannaan vankilan sijasta tuomitun asunnossa, ja sen täytäntöönpanoon voidaan liittää valvonnan lisäksi erinäisiä yhteiskuntaan sopeuttavia ja kuntouttavia elementtejä. Aikaisemmissa rangaistuskäsityksiä koskeneissa tutkimuksissa yleisön on havaittu suhtautuvan pääosin myönteisesti vankilalle vaihtoehtoisiin rangaistuksiin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on syventää ymmärrystä yleisön rangaistusasenteista ja niitä ennustavista tekijöistä. [---]