Työttömyysturva ja muut toimeentuloa turvaavat, verovaroin rahoitettavat etuudet herättävät ajoittain julkista keskustelua. [---] Tässä artikkelissa tarkastellaan erityisesti työttömyysturvan saamisen edellytyksiin eli työttömyysturvaoikeuteen vuosina 1991–2017 esitettyjä muutoksia. Empiirinen analyysi kohdistuu hallituksen esitysten perusteluihin sekä perustuslakivaliokunnan lausuntoihin. Analyysissa painottuvat työttömyysturvaoikeuteen tehdyt heikennykset.