Mikä on eläimen oikeudellinen asema? Yritän tässä kirjoituksessa vastata tähän hyvin yleisluontoiseen kysymykseen. Toisaalta pyrin samalla kyseenalaistamaan itse kysymystä. Mitä yleispätevää voimme mielekkäästi sanoa eläimen asemasta? Kirjoitus keskittyy ennen kaikkea analysoimaan vallalla olevaa ajattelutapaa, jonka mukaan eläimet ovat esineitä – lyhyesti esineparadigmaa. Perinteisesti on ajateltu, että eläin on katsottava joko kaikissa suhteissa esineeksi tai ei esineeksi lainkaan. Haastan tämän lähtökohdan: vaikka eläin on esine, se on paljon muutakin kuin esine. Jo irtaimena omaisuutena eläinten asema on poikkeuksellinen, eikä kaikkea eläimiä koskevaa sääntelyä voi palauttaa esineen asemaan lainkaan. Kirjoitus kuuluu eläinoikeuden alaan. Sillä, että puhutaan eläinoikeudesta eikä eläinsuojeluoikeudesta, viestitään yleisesti ottaen perspektiivin laajentamista. [---]