Tässä artikkelissa tarkastellaan yksilöön kohdistuvaa vihapuhetta sananvapauden ja yksityiselämän suojan näkökulmista. Tutkimuskysymyksenä on erityisesti se, millaiset reunaehdot EIT:n ratkaisukäytäntö asettaa verkkosivustojen ylläpitäjien vastuulle kolmansien tahojen tuottamasta sisällöstä, tai milloin yksityiselämän suoja jopa edellyttää vastuuta. Tutkimuskysymykseen vastaamiseksi perehdytään EIT:n ratkaisukäytäntöön ja sitä koskevaan oikeuskirjallisuuteen. Artikkelissa pohditaan myös "online-ympäristön" ihmisoikeuksien toteutumiselle aiheuttamia haasteita ja mahdollisuuksia.