Yhteiskunnan digitalisaatio on yhyttämässä myös juristiprofession. Viime aikojen oikeudellinen ja yhteiskunnallinen keskustelu julkishallinnon päätösautomaatiosta osoittaa, että tekoälysovellusten ja laajemmin automaation hyödyntämisestä on tullut keskeisiä oikeuspoliittisia ja hallinto-oikeudellisia kysymyksiä. Tässä artikkelissa tarkastellaan oikeudellista digitalisaatiota juristityön arkipäivän kautta. Esitettävänä on, että digitaalisten työvälineiden hyödyntäminenpäivittäisissä työtehtävissä ohjaa yhä vahvemmin käsityksiämme juristin toimenkuvasta, ammattitaidosta sekä ammatti-identiteetistä eli viime sijassa siitä, mitä pidetään hyvänä juristina digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Artikkelin keskeinen havainto liittyy oikeuden digitalisaation tarkasteluun ammatillisten käytäntöjen kautta.