Artikkelissa käsitellään elinkeinonharjoittajien välisiä sopimuksia ja vastuunrajoitusehtoja. Artikkelin pyrkimyksenä on osoittaa, että vastuunrajoituslausekkeiden sitovuutta tulisi arvioida OikTL 36 §:n nojalla ja luopua viittaamasta erilliseen, lakiin kirjaamattomaan oppiin, jonka mukaan vastuunrajoitusehdot jäävät kategorisesti soveltumatta, jos sopimusta rikkonut osapuoli on toiminut niin sanotusti kvalifioidulla tuottamuksella eli tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.