Vaatimus läpinäkyvyydestä on kaikkialla oikeudessa, ja erityisesti digitalisaation edetessä kysymys on noussut entistä selkeämmin esiin. Läpinäkyvyyden tarpeeseen uskotaan ilmeisen kritiikittömästi, ja tässä artikkelissa tämä käsitys pyritään kyseenalaistamaan. Millaiseksi läpinäkyvyyden käsite tarkentuu ja millaisia osatekijöitä siinä on? Miten läpinäkyvyys suhtautuu julkisuuteen? Millainen globaali normi läpinäkyvyys on?