Tässä artikkelissa tarkastelemme automaattista päätöksentekoa – ja samalla laajemminkin julkishallinnon digitalisaatiota – erityisesti hyvän hallinnon näkökulmasta. Miten digitalisaatio ja automaattinen päätöksenteko mukautuvat hyvän hallinnon vaatimuksiin? Väitämme, että digitalisaatio pakottaa meidät arvioimaan uudelleen niin hallinto oikeuden yleisiä oppeja kuin oikeustieteen itseymmärrystä. On pohdittava esimerkiksi sitä, mitä tapahtuu, kun oikeusvarmuus ja hallinto-oikeuden periaatteiden toteuttaminen tulevat oikeudellisen ja teknisen suunnittelun ongelmiksi. [---]