Kirjoituksessa on tarkoituksena tarkastella sopimussakon erilaisia tehtäviä sekä sitä, miten nämä funktiot toteutuvat oikeusjärjestyksessämme ja miten ne olisi otettava huomioon sopimussakkolausekkeita arvioitaessa. Erityistä huomiota kiinnitetään sopimussakon tehtävään painostuskeinona sellaisissa sopimus- ja neuvottelusuhteissa, joissa osapuolten välisellä lojaliteetilla on tavallista suurempi merkitys. Sopimussakolla pyritään turvaamaan velvoitteiden asianmukaista täyttämistä, ja painostusfunktio on keskeinen.