Sopimuslisenssi on lainsäädäntötekninen ratkaisumalli, joka otettiin käyttöön 1960-luvun alun pohjoismaisissa tekijänoikeuslaeissa. Sopimuslisenssirakenteen taustana ja tavoitteena on ajatus oikeusvarmuudesta ja kulttuurisesti tai yhteiskunnallisesti tärkeiden aineistojen riskittömästä saatavuudesta. Järjestely suojaa teosten käyttäjää tekijöiden vaatimuksilta. Käyttäjä saa sopimuslisenssin ansiosta lain takaaman varmuuden siitä, että sen enempää järjestön suoraan edustamat kuin järjestön ulkopuolisetkaan tekijät eivät voi teosten käytön perusteella kohdistaa käyttäjään tekijänoikeudellisia vaatimuksia.