Tämän artikkelin keskeiset tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 1) millaisia lähisuhdeväkivaltaan liittyviä positiivisia velvoitteita ihmisoikeussopimuksista on johdettavissa, 2) kuinka tehokkaana Suomen rikoslainsäädäntö tässä suhteessa näyttäytyy ja 3) millaisia muutostarpeita Suomen lainsäädännössä voidaan tähän liittyen havaita.