Artikkelissa tarkastellaan rangaistuksen määräämistä ja ennakkopäätöksiä koskevaa tulkintaoppia. Kirjoituksessa käsitellään korkeimman oikeuden ennakkopäätöksiä sellaisesta näkökulmasta, joka on jäänyt oikeuskirjallisuudessa vähemmälle huomiolle: muutaman korkeimman oikeuden ratkaisun avulla pohditaan sitä, miten rangaistuksen määräämistä koskevia ennakkopäätöksiä olisi perusteltua lähestyä rikoslainopillisessa tutkimuksessa ja millaiseen vuoropuheluun oikeustieteilijällä ja lainkäyttäjällä on mahdollisuudet tällä alueella. [---]