Jatkokäsittelylupajärjestelmä on keskeinen osa suomalaista muutoksenhakujärjestelmää, ja järjestelmän soveltamista koskevien korkeimman oikeuden ratkaisujen lukumäärä ilmentää tarvetta täsmentää järjestelmän soveltamista koskevien säännösten sisältöä. Tämän artikkelin tarkoitus on tutkia korkeimman oikeuden jatkokäsittelylupaa koskevaa oikeuskäytäntöä ja erityisesti sitä, mitä tämä oikeuskäytäntö kertoo korkeimman oikeuden roolista osana jatkokäsittelylupajärjestelmää. [---]