Kirjoituksessa käsitellään sääntelytaakkaa ja sen rakentumista ja kustannuksia ympäristönsuojelussa.