Kirjoituksessa tarkastellaan oikeudellista kokemusta oikeuslähteenä käsittelemällä sekä Aulis Aarnion että Karhun käsitystä oikeuslähdeopista. Oikeudellisen kokemuksen tunnistaminen oikeuslähteeksi tekee mahdolliseksi heijastaa oikeudelliseen kokemukseen oikeuslähteenä oikeusvaltion muiden oikeuslähteiden kokemuksia – ja näin turvata oikeusvaltion arvojen säilymistä tulevaisuudessa, siitä riippumatta miten itse oikeusvaltiolle tulee käymään.