Artikkelissa keskitytään tarkastelemaan perinteisen oikeuslähdeopin kehitystä kohti 2000-luvun oikeuslähdeoppia. Kirjoituksen alussa avataan 2000-luvun oikeuslähdeopin taustaa, minkä jälkeen tarkastelussa on 2000-luvun oikeuslähdeoppi 1.0. Tässä kirjoituksessa hahmoteltavan 2000-luvun oikeuslähdeopin ei ole tarkoitus "tyhjentää oikeusteoreettista pankkia", vaan konkreettisesti on kysymys oikeuslähdeopin alan suhteesta tulkintateoriaan ja argumentaatioteoriaan