Tässä artikkelissa analysoidaan yksityisen hoiva- ja päiväkodin henkilökunnan valvontavastuun laiminlyöntiä, laiminlyönnistä johtuvaa seurausta, laiminlyönnin ja seurauksen välistä syy-yhteyttä sekä syy-yhteyden ulottuvuutta. Tarkemmin ottaen nalyysi kohdistetaan sen arvioimiseen, millä edellytyksillä yksityisen hoiva- tai päiväkodin työntekijä voi olla rikosvastuussa sellaisesta seurauksesta, jonka aiheuttaa hoivakodissa oleva asiakas toiselle asiakkaalle tai päiväkodissa hoidossa oleva lapsi toiselle lapselle. Artikkelissa esitetyt tulkinnat ovat sovellettavissa myös kunnallisten hoiva- ja päiväkotien toiminnassa.