Artikkeli käsittelee älykoodia lain näkökulmasta. Keskustelu koodista lakina on saanut tietyllä tavalla uutta virtaa lohkoketjuteknologian keksimisestä ja yleiseen tietoisuuteen tulemisesta. Lohkoketjuteknologiassa on kyse teknologiasta, joka mahdollistaa tiedon luotettavan varastoinnin hajautetusti. Sen avulla kyetään synnyttämään luottamusta ilman, että tämä luottamus perustuisi esimerkiksi johonkin valtion tai yleisesti tunnetun suuryrityksen kaltaiseen toimijaan. Tässä kirjoituksessa kiinnostuksen kohteena on, voidaanko lohkoketjuun sijoitettua ohjelmaa pitää lakina. [---]