Spordi ja karistusõiguse seostest; dopingu kasutamise kriminaliseerimisest ja sellega seotud uutest kuriteokoosseisudest Saksa karistusseadustikus.