Tässä artikkelissa käsitellään tuomioistuinratkaisuja oikeuslähdeopin ja oikeusyhteisön kulttuurisen identiteetin näkökulmasta. Artikkeli on oikeusvertaileva ja siinä tuodaan esille muun muassa Common law'n ja Manner-Eurooppalaisen oikeuden keskinäisiä poikkeavuuksia tuomioistuinratkaisujen oikeudeslähdeperustan näkökulmasta. Lisäksi kirjoituksessa vertaillaan normatiivisuutta ja deskriptiivisuutta sekä selvitetään oikeuskulttuurisen identifikaation merkitystä.