Tarkastelen tässä artikkelissa lapsen huostaanottoa ja erityisesti niin sanottua suostumukseen perustuvaa huostaanottoa. Kysymys on suostumukseen perustuvaan huostaanottoon liittyvästä suostumusvaatimuksesta – oikeammin vaatimuksesta vastustuksen puuttumisesta – eli tunnusmerkistä, joka erottaa tämän huostaanottolajin lastensuojelulain (417/2007, LsL) tuntemasta toisesta huostaanotosta eli tahdonvastaisesta huostaanotosta. [---]