Tässä tekstissä otetaan kantaa Eurooppalaisen oikeusvaltion toimintaan sekä siinä esiintyvään demokraattiseen konstitutionalismiin. Käsittely tapahtuu rationaalisuuden ja tahdon näkökulmasta huomioiden oikeuden ajallisuuden, ottaen myös kantaa ajatukseen oikeuspositivismista.