Artikkelissa käsitellään oikeuslähdeoppia ja niiden normatiivista merkitys ja vaikutusta. Artikkelissa keskitytään tarkastelemaan tarkemmin seuraavaa kysymystä: miksi oikeuslähdeoppi? Artikkelissa tarkastellaan liikevoimaisen oikeuslähdeopin ohella konkreettista oikeuslähdeoppia ja sen merkitystä oikeudellisissa teorioissa ja käytännöissä.