Geneettisiä tutkimuksia tehdään enenevässä määrin sekä kliinisessä lääketieteessä että lääketieteellisissä tutkimuksissa. Kiinnostus alaa kohtaan on suurta ja visiona on, että tulevaisuudessa terveyden edistäminen ja sairauksien hoito suunniteltaisiin yksilöllisesti perimästä eli genomista saatavan tiedon perusteella. Erityislainsäädännön ollessa vasta valmisteilla geneettisiin tutkimuksiin sovelletaan toistaiseksi terveydenhuollon hoitotoimenpiteitä ja lääketieteellistä tutkimusta koskevaa sääntelyä. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan genomitiedon selvittämiseen liittyvää sääntelyä pienen lapsen puolesta annettavan suostumuksen kannalta. Hoidon ja lääketieteelliseen tutkimukseen osallistumisen edellytyksenä on potilaan ja tutkittavan tietoon perustuva suostumus, jonka tarkoituksena on suojata potilaan ja tutkittavan henkilökohtaista koskemattomuutta. [---]