Tämän artikkelin tarkoituksena on tutkia saamelaisten perustuslaillista asemaa ja siihen liittyvän saamelaiskulttuurin heikentämiskiellon normatiivista perustaa sekä toimeenpanon haasteita Suomessa. Artikkelin tarkoituksena on osoittaa, että vaikka heikentämiskielto juontuu saamelaisten perus- ja ihmisoikeuksista, keskeiset viranomaiset kuten kaivos- ja ympäristölupaviranomainen sekä Metsähallitus eivät koe oikeudelliseksi velvoitteekseen suorittaa kattavaa kumulatiivisten vaikutusten arviointia. Tämä johtaa siihen, ettei saamelaiskulttuurin harjoittamisen ja kehittämisen edellytyksiä pystytä täysimittaisesti turvaamaan erityisesti maiden ja vesien käyttöön liittyvissä kysymyksissä.