Artikkelissa keskustellaan tekoälyyn liittyvien vahinkojen korvaamisesta teoreettisena kysymyksenä ja valikoitujen media- ja viestintäalan esimerkkien näkökulmasta. Artikkelin tavoitteena on jäsennellä tekoälyn ja korvausvastuun peruskysymyksiä sekä tuoda esiin joitakin kiinnostavia yksityiskohtia, joita aihepiiriin ja esimerkkeihin liittyy.