Jokaisen tieteenalan tutkijayhteisön itseymmärrykseen kuuluu oman alan laatukriteerien hahmottaminen. Tästä keskusteltaessa ollaan tieteenalan ytimessä – myös oikeustieteessä. Mitä ymmärrämme työmme luonteesta, kun harjoitamme oikeustieteellistä tutkimusta, ja miten muut sen kokevat? Artikkelit samasta aiheesta s. 787-832.