Yhtiöoikeudessa osakeyhtiön osaketta on perinteisesti pidetty jakamattomana oikeuksien ja velvollisuuksien summana. Tarkasteltaessa kysymystä, minkä takia nämä perustavanlaatuiset oikeudet on annettu nimenomaan osakkeenomistajille, residuaalikontrollin ja -tuoton välinen suhde nousee esille lähes aina riippumatta tarkasteltavasta teoriasta. Tämä on esittely Jesse Collinin väitöskirjasta "Osake ja modernit arvopaperimarkkinat", joka lähtee vastaamaan tutkimuskysymykseen "miten tietyt rahoitusvälineet ja markkinakäytännöt vaikuttavat pörssiyhtiön osakkeen omistuksen luonteeseen?"