Kirjoituksessa käsitellään satelliittipaikannuksen häirintää lähinnä suomalaisen lainsäädännön näkökulmasta. Olemassa olevia oikeusnormeja tarkastellaan myös EU-oikeuden valossa.