Artikkelissa tutkitaan, millaiset keinot ovat todistajan valmistelussa sallittuja ja millaiset eivät. Käytännöllisen lainopillisen tulkinnan kohteena on oikeudenkäyntiavustajia velvoittava sääntely eli erityisesti asianajajalaki (496/1958, AAL), hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet (15.1.2009, muutettu 8.6.2012, tapaohjeet) sekä oikeudenkäyntiavustajista annettu laki (715/2011, AvustajaL).