Kirjoituksessa käsitellään musiikin verkkojakelijoiden lisenssisopimuksia ja Youtuben ContentID-järjestelmää DSM-direktiivissä. Kirjoituksessa tarkastellaan muun muassa markkinataustaa, etukäteisluvan hankkimiseen liittyviä näkökohtia, ilmoitusmenettelyjä osana direktiivin vastuumekanismia, huolellisuustason vaatimuksia direktiivin vastuujärjestelmän osana sekä sisällöntunnustus- ja monitorointijärjestelmiä. Lopussa tarkastellaan verkkojakelijoiden lisenssisopimusten ja ContentID-järjestelmän soveltuvuutta DSM-direktiivin vastuujärjestelmän esikuviksi.