Tämän artikkelin pääkysymys on, voiko oikeudellisten tekstien tulkinta olla koskaan objektiivista? Tämä on samalla kysymys oikeustieteellisen tutkimuksen pääsuuntauksen, lainopin, objektiivisuudesta. Kysymys objektiivisten tulkintojen mahdollisuudesta liittyy laajempaan kysymykseen oikeustieteen objektiivisuudesta, sen metodeista, tieteellisestä statuksesta, sekä eroista ja yhtäläisyyksistä muihin tieteisiin. Artikkelissa tarkastellaan muun muassa tulkinnan ja merkityksen käsitteitä, tulkinnan tarvetta ja tulkintasääntöjä sekä objektiivisuutta oikeudellisen tulkinnan näkökulmasta.